Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti a.s., se sídlem Tři Dvory 97, 784 01 Litovel, IČ: 19654022, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka B, vložka 11532 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala zejména tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- e-mailová adresa,
- cookies a GPS data.

Dalšími zpracovateli dílčích osobních údajů jako je jméno bez dalších identifikačních údajů mohou být zaměstnanci nebo spolupracující osoby se společností Europasta SE.

Pokud dojde v budoucnu k rozšíření seznamu osob, které budou přímo nakládat s osobními údaji, a to hlavně s kompletními identifikačními údaji, bude o tomto rozšíření kontakt informován.

Použití informací pro jednostrannou komunikaci

Některé osobní údaje zpracováváme pro případné zasílání marketingových nabídek a informací o našich službách a produktech.

Informace o zařízení

Pro pohodlnější využití geolokačních nástrojů zpracováváme také GPS data z vašich zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), které jste nám povolili nastavením vašich zařízení získávat.

Používání cookies

Pro pohodlnější využití funkcionalit našeho webu a integrovaného zákaznického systému zpracováváme soubory cookies. Jedná se o data ze souborů cookie uložených ve vašem zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie.

Soubory cookies dále používáme pro účely remarketingu, tzn. zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v reklamních systémech třetích stran.

Zajištění ochrany, integrity a zabezpečení vašich osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU. Přijímáme veškerá technicko-organizační opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Zákonné důvody ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z výše uvedených důvodu na základě tohoto tzv. právního základu:
- zpracování je nutné pro zajišťování našich oprávněných zájmů.

Uplatnění vašich práv ohledně zpracování osobních údajů

Dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů máte zejména právo na přístup, opravu, přenos a vymazání vašich údajů. Dále máte právo vznést námitku a omezit určité zpracování vašich osobních údajů, zejména právo nesouhlasit s tím, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání marketingových nabídek.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme do doby ukončení poskytování našich služeb a produktů, nebo do doby uplatnění vašeho práva na vymazání vašich údajů a dále dle zákonných důvodů zpracování (např. účetní archivace) do uplynutí lhůty stanovené zákonem.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte:
Europasta a.s.
Tři Dvory 97, Litovel
784 01 - Česká republika
Tel.: +420 585 153 711
E-mail: info@europasta.eu

Platné od 28. 05. 2019