Výrobní divize

Divize Litovel

Moravská těstárna se sídlem v Litovli nedaleko Olomouce. Založena byla v roce 1993.

V současnosti je nejmodernějším závodem na výrobu těstovin ve Střední Evropě. Vybavena je špičkovou technologií od italských a švýcarských dodavatelů. Výrobní závod prošel v posledních pěti letech rozsáhlým rozšířením výrobních kapacit i celkovou modernizací.

Ročním objemem výroby těstovin přesahujícím 50.000 tun je výrobní závod srovnatelný s významnými italskými producenty.

Divize Boršov nad Vltavou

Původně koncern pšeničného mlýna a těstárny se stal po koncentraci výroby do závodu Litovel v roce 2013 mlýnskou divizí společnosti Europasta SE. Je významný zejména jako surovinová základna výroby těstovin, ale je současně i významnou mlýnskou kapacitou v regionu Jižních Čech.

Mlýnská divize je kromě B2B segmentu i významným dodavatelem mouk ve spotřebitelském balení. Pšeničný mlýn disponuje špičkovou technologií od společnosti Bühler a v uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Kvalita

Hlavními prioritami naší společnosti jsou bezpečnost a kvalita výrobků, kterými se komplexně a intenzivně zabýváme od nákupu surovin až po expedici hotových výrobků.

K výrobě všech našich výrobků používáme pouze suroviny od předem schválených a prověřených dodavatelů. Nad rámec toho ještě všechny šarže surovin dále kontrolujeme v interních i externích laboratořích dle nastaveného plánu, abychom si byli opravdu jisti, že splňují nejen legislativní požadavky, ale také požadavky našich interních specifikací.

Jednotlivé kroky výrobního procesu řídíme pomocí principů správné výrobní a hygienické praxe, systému HACCP a dalších požadavků mezinárodního potravinářského standardu IFS, který máme v obou našich výrobních divizích zaveden již několik let a pravidelně při certifikacích, prováděných externí certifikační společností, získáváme hodnocení vyšší úrovně.

Dalším důkazem toho, že nám na kvalitě našich výrobků opravdu záleží, je pravidelné získávání prestižní značky KLASA pro vaječné a bezvaječné těstoviny, a také pšeničné mouky, kterou již od roku 2003 uděluje Ministerstvo zemědělství ČR pouze těm nejkvalitnějším potravinářským a zemědělským produktům.

Abychom plně uspokojili potřeby všech našich zákazníků, připravili jsme v divizi Litovel široký sortiment těstovin, který zahrnuje jak tradiční vaječné i bezvaječné těstoviny z měkké pšenice, tak dále semolinové těstoviny, bezlepkové těstoviny a od roku 2016 také celozrnné těstoviny a těstovinyv BIO kvalitě, pro jejichž výrobu jsme v divizi Litovel získali platný certifikát, který nám umožňuje vyrábět těstoviny z BIO mouky, dle přísných pravidel, které máme pro výrobu BIO těstovin nastaveny.

V divizi Boršov pro naše zákazníky vyrábíme kromě vaječných těstovin připravovaných tradiční válcovanou technologií nejen kompletní sortiment pšeničných a žitných mlýnských výrobků, ale také dehydrovanou pšeničnou krupici jemnou a základní sortiment extrudovaných plátků včetně plátků bezlepkových. Při výrobě pšeničných mlýnských výrobků se nespecializujeme pouze na potravinářské výrobky, ale také na výrobky krmivářské, jejichž kvalita, výrobní postup, technologie a doprava jsou certifikovány mezinárodním standardem GMP+ B2 a B4.

Každá vyrobená šarže výrobků prochází před uvolněním k zákazníkovi přísnou mezioperační a výstupní kontrolou prováděnou v interních i externích laboratořích dle nastaveného plánu. Všechny výše uvedené kroky nám zajišťují, že se k našim zákazníkům dostávají pouze výrobky vyrobené z kvalitních surovin na moderních výrobních linkách za dodržování přísných hygienických, výrobních a kvalitativních standardů.

Certifikáty